Ultima actualizare: 01.10.2023

Această Politică de Confidențialitate descrie modul în care MNS Global Editor SRL („Noi”, „Nostru”) colectează, utilizează și protejează datele personale ale utilizatorilor („Dvs.”, „Utilizatorii”) care accesează și utilizează site-ul nostru web icechain.ro („Site-ul”). Această politică este în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor („GDPR”).

1. Date Personale Colectate

1.1. Colectăm date personale direct de la Utilizatori, cum ar fi numele, adresa de e-mail, adresa poștală și numărul de telefon, atunci când aceștia completează formulare de contact sau fac comenzi pe Site.

1.2. Colectăm automat date non-personale, cum ar fi adresele IP, informații despre browser și sistemul de operare utilizat, pentru a îmbunătăți experiența Utilizatorilor pe Site.

2. Scopurile Colectării Datelor Personale

2.1. Colectăm datele personale ale Utilizatorilor în scopul furnizării produselor și serviciilor noastre, inclusiv procesarea comenzilor și comunicarea cu Utilizatorii în legătură cu acestea.

2.2. Utilizăm datele colectate automat pentru a monitoriza și îmbunătăți funcționarea Site-ului și pentru analize statistice.

3. Divulgarea Datelor Personale

3.1. Nu vom dezvălui datele personale ale Utilizatorilor altor terțe părți în afara cazurilor prevăzute în această Politică de Confidențialitate sau cu consimțământul Utilizatorilor.

3.2. Datele personale pot fi dezvăluite terțelor părți, cum ar fi furnizorii de servicii de plată sau de livrare, în scopul procesării comenzilor.

4. Securitatea Datelor Personale

4.1. Luăm măsuri de securitate adecvate pentru a proteja datele personale ale Utilizatorilor împotriva accesului neautorizat, pierderii sau alterării acestora.

5. Drepturile Utilizatorilor

5.1. Utilizatorii au dreptul de a accesa, corecta, șterge sau restricționa datele lor personale.

5.2. Utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării datelor lor personale sau de a-și retrage consimțământul în orice moment.

5.3. Utilizatorii au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă în domeniul protecției datelor.

6. Modificări ale Politicii de Confidențialitate

6.1. Această Politică de Confidențialitate poate fi actualizată periodic. Utilizatorii vor fi notificați cu privire la orice modificare semnificativă prin intermediul Site-ului sau prin e-mail.

7. Contact

7.1. Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la această Politică de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la contact@icechain.ro

Această Politică de Confidențialitate este parte integrantă a Termenilor și Condițiilor noastre și se aplică utilizării Site-ului icechain.ro. Prin utilizarea Site-ului, Utilizatorii confirmă că au citit și înțeles această Politică de Confidențialitate și sunt de acord cu aceasta.